Bloc

dijous, 11 febrer 2010

Un barri sostenible, amb vocació d’exemplaritat

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat acaba d’adjudicar els treballs de redacció de la transformació del sector de Llevant de la ciutat a l’equip “Nova Gestió” , un grup d’arquitectes, ecòlegs i urbanistes disposats a fer un proposta d’ordenació, d’arquitectura i d’organització dels serveis i dotacions amb criteris de sostenibilitat, que pugui ser exemplar per al conjunt de ciutats de Catalunya. Els serveis tècnics de Figueres i jo mateix com a alcalde hem participat del tribunal avaluador, convençuts de l’oportunitat que se’ns brinda. En cinc mesos tindrem els resultats. Em correspon agrair a l’equip de la Carme Trilla, que hagin apostat per un sector de Figueres com a àmbit per a aquesta experiència pilot.