Bloc

dimecres, 16 juny 2010

Tres anys d’alcalde

Avui s’acompleixen tres anys de la meva elecció com a alcalde.  Em sento notablement satisfet per la feina feta i molt agraït pel suport rebut per part de persones i institucions d’ordre ben diferent i d’adscripció política diversa. La ciutat necessita uns anys de projecte clar, coherent i sostingut, sense giragonses tacticistes ni distraccions d’oportunitat. En aquest sentit, que des de que sóc alcalde no hagi perdut cap votació al Plenari és un mèrit especialment imputable al conjunt dels regidors i regidores del consistori, que més enllà de la seva pertinença a un grup o altre, han demostrat compartir aquest propòsit positiu i responsable. Els en dono les gràcies.

Més enllà de l’acció modernitzadora i de l’encert o desencert de les accions dutes a terme; més enllà també de la molta feina que ens queda per fer,  una dada objectiva il·lustra la força transformadora del projecte polític endegat: entre el 2008 i el 2010 hem pressupostat obres per valor de 39.356.777 d’euros. A data d’avui 32.669.661 € ja són obra executada.  Més de seixanta projectes!

El millor regal i reconeixement? Suport per a poder seguir treballant i comprensió pels errors comesos.