Bloc

dilluns, 13 juny 2011

Regidors novells..

La premsa de la ciutat ha destacat que 12 dels 21 regidors del consistori figuerenc s’estrenen com a regidors. D’aquests, dos tenen amb prou feines trenta anys i un, vint-i-un. Encara que segurament els serviran de poc i encara que ningú me les demana, goso insinuar algunes recomanacions actitudinals per si els poden ser d’utilitat en aquesta seva nova etapa.

Primera condició per a ser un bon regidor: com aconsella Robert Weinberg als joves investigadors que comencen, que se sentin fascinats per la feina que fan, que la considerin un honor i una gran oportunitat per servir als altres.

Segona: que no confiin només en el talent, si és que en tenen! La major part dels èxits arriben com a conseqüència del talent, és veritat, però encara més com a resultat del treball constant que el fa prolífic.

Tercera: que tinguin sempre criteri propi, que no deixin que els partits ni ningú pensin per ells, que no els espanti l’error ni el fracàs, sovint condició prèvia a l’èxit.

Finalment, que recordin sempre que avançar-se als temps que a un li toquen viure pot ser una manera com qualsevol altra d’equivocar-se. I que per tant, com va reconèixer Victor Adler a les portes de la Gran Guerra, sovint val més equivocar-te amb els els teus, que encertar-la tot sol (que consti que personalment aquest ha estat sempre la conducta més difícil de seguir). Per bé o per mal, la política és més una activitat social que cultural. En fi..