Bloc

dijous, 27 octubre 2011

Quan les escombreries ho inunden tot

Posats a analitzar les arrels profundes de la crisi que ens toca viure, més enllà de les urgents reformes polítiques, institucionals i econòmiques que cal emprendre cal situar correctament el marc referencial que ens ha dut a aquesta situació de col·lapse. La meva generació, denominada en el seu moment “generació X” hem crescut entre escombreries del tipus “fast food”, programes televisius grollers i sense escrúpols, polítics sense valors ni idees pròpies i contractes laborals temporals, precaris i mal pagats. Si no ens rebel·lem contra aquest veritable estil de vida-escombreria les reformes que endeguem no seran sinó simples pedaços, que únicament alentiran el nostre ensorrament en el pou de la crisi de sentit, aquesta sí, realment letal i corrosiva per a la nostra realització personal i comunitària.