Bloc

dilluns, 17 març 2014

Les ciutats creatives, a propòsit de Figueres

Publicació de la conferència que Santi Vila va pronunciar sota la cúpula del Museu Dalí amb l’objectiu de fer un elogi de la ciutat entesa com a màxima expressió de civilització, democràcia i oportunitats i com a cèl·lula primigènia des d’on es construeix la nació i l’Estat. Apuntala les seves reflexions sobre el món urbà amb un seguit d’objectius perquè les ciutats continuïn essent espais de llibertat i de progrés.