Bloc

dilluns, 19 abril 2010

Proposta per a desencallar la construcció del segon CAP

En el marc de la inauguració, ahir, de l’ampliació i reforma de l’Hospital de Figueres, planificada sota l’impuls de l’exalcalde Joan Armangué i duta a terme en aquest mandat municipal, en la meva condició de President de la Fundació Salut Empordà vag plantejar la possibilitat que el Departament tregui a concurs l’adjudicació de l’avançament del finançament i de la construcció del nou CAP, amb la contraprestació de la seva futura gestió. D’acord amb la Consellera Geli, present a la inauguració de l’ampliació hospitalària, vam convenir esmerçar tots els esforços possibles per per resoldre d’una vegada el bloqueig d’aquest important equipament de salut. La Fundació Salut està en condicions de finançar i dur a terme l’obra i té molt interés a participar en la gestió de la primària, talment com fa a l’àrea de l’Escala. En temps difícils, cal la complicitat de totes les administracions per evitar que els problemes de finançament perjudiquin la qualitat dels serveis públics.