Bloc

dilluns, 4 gener 2010

Pressupost 2010 a Figueres

El Govern de la ciutat de Figueres acabem de presentar el Projecte de Pressupostos per a l’any 2010, amb una previsió d’ingressos i despeses de 55.941.923 €.  Un pressupost auster i equilibrat, propi del context de crisi que ens toca viure. En destaca l’important esforç en la contenció de despeses, amb una reducció mitjana d’un 15% i amb la potenciació dels capítols destinats a l’educació, la formació al llarg de la vida (+14,4%), la cultura (+3,67%) i, sobretot, els serveis socials (+29%).

També és especialment destacat el fort ritme inversor que manté el pressupost: 13.680.873 €, el 54% dels quals provinent de subvencions d’altres administracions. Més enllà del compromís modernitzador assumit en el Pla de Govern, el context de crisi obliga a generar inversió pública, generadora d’ocupació. Analitzat panoràmicament, d’ençà del 2007, la ciutat haurà pressupostat i executat fins a seixanta milions d’euros. Les prioritats hauran estat l’educació, la cultura, el Pla integral d’actuació al casc antic, la modernització i conservació de la ciutat ("La ciutat dels detalls)  i els temes vinculats amb la sostenibilitat del Medi Ambient.

D’enguany en destaca, especialment, el grau de consens assolit entre les formacions que composen el Govern i, també, amb ERC i PP. Entre totes les formacions amb representació al consistori s’haurà fet possible un Pressupost que estic convençut resultarà útil per a minimitzar els efectes de la crisi i posar les bases per a la generació de noves oportunitats per als nostres conciutadans.