Bloc

dimecres, 9 juny 2010

Nova agressió a l’Empordà

Finalment, amb cinc mesos de retard, l’ú de juny el Consell de Govern de la Generalitat ha aprovat les set ZDP per a fer possible la instal·lació de grans parcs eòlics a Catalunya i reconduir així, l’enderreriment català en matèria de generació d’energia eòlica. Malgrat els treballs realitzats per l’Ajuntament de Figueres, el consell comarcal i els moviments conservacionistes, la Generalitat no ha escoltat el territori i ha imposat sobre l’Alt Empordà una ZDP clarament lesiva per al paisatge empordanès i per a la serra de l’Albera en concret. Alguns havíem demanat consens i esforços per conciliar al màxim la necessitat de fer possible la instal·lació de nous molins amb el menor impacte sobre el territori. Allunyats de posicionaments maximalistes, alguns vam proposar concentrar els nous parcs a l’entorn del corredor d’infraestructures fent possible, fins i tot, la generació de més MW dels finalment previstos pel Govern. No se’ns ha escoltat. Una ocasió perduda per fer les coses bé i d’acord amb la nova sensibilitat política del segle XXI, governar amb -i no d’esquenes-  la ciutadania!