Bloc

dijous, 13 gener 2011

No és el moment de dubtar..

Ahir a Bruselles, conversant amb Manuel Villalante, nou Director general de transports del Ministeri de Foment, amb Carlos Juárez, nou director general d’infraestructures ferroviàries i amb Lluís Recoder, Conseller de Política Territorial i sostenibilitat vaig poder constatar dos fets que crec que sintonitzen perfectament amb els interessos estratègics de Figueres.

Primer. Finalment, el Govern d’Espanya té clara la seva aposta pel corredor mediterrani d’infraestructures ferroviàries. Si aquest compromís es tradueix en una presència explícita en la planificació europea i en recursos per a implementar-lo   aquesta ha de ser la gran oportunitat per a completar el model ferroviari dissenyat per a Figueres i per consolidar El Far Vilamalla com a plataforma logística intermodal.

Segon. En aquest greu context de restriccions pressupostàries, el corredor mediterrani pot ser un dels pocs reptes que compti amb recursos per avançar en la seva concreció. El Model pactat per a Figueres s’inscriu en aquest projecte. No és el moment, doncs, de reobrir debats ni sembrar dubtes. Cal avançar amb determinació per aconseguir la construcció de la pota nord ferroviària, l’estació definitiva i la solució als accessos de l’estació. 

El President Mas i el conseller Recoder coneixen i comparteixen aquests reptes de la ciutat. En aquest context doncs la confirmació per part del MInisteri de Foment del seu compromís amb el model pactat és una oportunitat que no hem de desaprofitar. Ens hi va, l’èxit o el fracàs de la nova estació i, més important, el desenvolupament urbà de Figueres, a vint anys vista.