Bloc

divendres, 30 setembre 2016

Més pressupost per a Cultura

En plena discussió al si del Govern sobre el projecte de pressupostos per a 2017, em vénen al pensament els mots de Ventura Gassol, a propòsit de la constitució del Consell de Cultura, l’any 1932: “Desitjosa la Generalitat de resoldre, com una de les primeres urgències, els problemes de la cultura catalana en totes les seves branques, es disposa a intensificar l’activitat en aquest sentit; és veritat que Catalunya viu un moment d’interinitat, en espera de la resolució definitiva que es doni al seu plec nacional, però també és veritat que fora llàstima que desaprofités aquests temps que manquen per arribar a les Corts constituents per satisfer fins a on pugui la més urgent de les seves necessitats espirituals, com és la seva cultura” . Si no vingués datat, el text podria ser ben bé d’avui. Aleshores, com ara, seria excusa de mal pagador atribuir als temps prefundacionals que ens toquen viure, l’aposta tímida, el poc compromís pressupostari en matèria de cultura. No ens hem de cansar de recordar que les nacions més avançades del món destinen el 2% dels seus pressupostos públics a les polítiques culturals. Aquí, lamentablement, no arribem al 0,7%.