Bloc

dimecres, 17 desembre 2008

Les oportunitats d’un temps de crisi

Alguns regidors del Govern de la ciutat de Figueres es lamenten de les restriccions pressupostàries que el context de crisi imposarà al consistori figuerenc i, de fet, al conjunt de municipis d’arreu. Comparteixo la preocupació per la duresa del moment però també penso que aquesta conjuntura ens ha de permetre repensar algunes de les premisses que segurament es donaven com a certes de forma gairebé automàtica i sempre molt ideologitzada.

D’entrada potser a propòsit dels temps de crisi podrem canviar la dinàmica expansiva de l’administració i en especial dels seus polítics, sempre disposats a fer coses, a exhaurir pressupostos la marge de la seva conveniència i oportunitat reals, segurament més preocupats a revalidar el càrrec que a valorar realment l’interès públic de les noves propostes. No pot ser aquest un bon moment per aconseguir que l’administració deixi de proposar-se fer més coses, per plantejar-se fer millor les que ha de fer? Perquè moltes de les despeses que s’acaben fent des dels diversos governs, fins a quin punt no tenen més a veure amb els prejudicis ideològics o amb l’ego de polítics o alts funcionaris que amb els problemes reals de la gent?

D’altra banda, després de molts anys d’excessos paternalistes i de cultura de la subvenció, no és hora que tornem a separar clarament administració i societat civil? Com pot ser que justament a Catalunya, un país que sempre ha fet de la seva societat civil un senyal d’identitat, s’hagin pogut arribar a difuminar tant els límits entre l’esfera pública i l’àmbit privat, arribant a l’extrem de trobar la presència de la política en gran part dels patronats de les principals fundacions del país? 

Finalment, no podria ser que, a propòsit de la crisi finalment descobríssim que els interessos de l’administració, dels seus politics i dels seus funcionaris no necessàriament són coïncidents amb l’interès públic, el que realment afecta al conjunt de ciutadans? Penso que si responem correctament aquests interrogants segurament podrem aprofitar el context de crisi per enfortir el país i, de pas, sortir-ne tots plegats reforçats!