Bloc

dissabte, 7 novembre 2009

Les apostes per al 2010: formació i sostenibilitat

El Govern de l’Estat ha donat a conèixer una segona convocatòria extraordinària de fons per a inversions locals. En aquesta ocasió es destinaran 5.000 milions d’euros per a finançar projectes d’inversions municipals, que novament rebran els ajuts a partir d’un criteri estrictament proporcional al seu nombre d’habitants.

Figueres ha aprofitat els fons per al 2009 per atendre dèficits d’equipaments i mancances a l’espai públic acumulats durant els darrers anys. Pensant en el 2010 la ciutat ha de dotar-se definitivament d’un nou equipament formatiu, contenidor de l’oferta dels principals recursos educatius de la ciutat i que permeti d’una vegada millorar el nivell formatiu mig dels empordanesos. Alhora, els fons ens haurien de permetre atendre la primera fase de la reforma de la Plaça Catalunya, amb la construcció d’una nova i moderna coberta, amb tecnologia per a captar energia solar. La formació i el compromís amb les polítiques de sostenibilitat han de ser les apostes per al 2010.