Facebook

dijous, 23 maig 2013

Hem firmat un protocol amb el director general de l’ATM i el degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, per definir una metodologia que permeti l’anàlisi del cost-benefici de les infraestructures de transport a Catalunya.