Bloc

dilluns, 31 maig 2010

Governs a la deriva, país contra les cordes.

Als despropòsits del Govern espanyol en matèria econòmica, sembla ser que aquesta setmana s’hi afegiran les mesures que prepara l’executiu català. Pel que s’ha publicat, les intencions del tripartit són augmentar a Catalunya l’impost de transmissions patrimonials, incrementar l’impost d’actes jurídics documentats i l’impost de matriculació de vehicles. A més, malgrat les resistències del Conseller Castells, desbordat pels equilibris polítics del President Montilla, sembla ser que també s’augmentarà l’IRPF de les rendes majors de 100.000 €. Tot això, a les portes d’un semestre marcat per l’increment de l’IVA, la reducció del salari dels funcionaris i la congelació de les pensions. Si fins fa uns mesos els governs semblaven conjurats a procurar sortir de la crisi estimulant el consum, ara assistim a un canvi d’orientació de 180 graus i sembla que la única preocupació ha de ser reduir el dèficit. En clau domèstica, a més, si aquestes mesures progressen s’accentuarà el contrast entre el marc fiscal a les diverses comunitats autònomes, un element que novament ens farà menys atractius i, per tant, menys competitius.

En un intent de tranquil·litzar l’opinió pública davant de tants despropòsits, l’Artur Mas es va comprometre ahir a Gurb a no dur a terme cap d’aquestes mesures si és el nou President de Catalunya. És evident que, els mesos que falten per a les properes eleccions es faran eterns i agreujaran encara més, si cap, la precarietat de l”economia catalana i, per tant, el patiment de les famílies i de les empreses.