Bloc

dimarts, 22 setembre 2009

Figueres en deute amb el Govern..

Aquest matí he atès la següent reclamació de part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya: "Atès que ha estat confirmada la inscripció per part de la vostra policia Local al cus de caporal de policia, us informem que per un error material en l’edició de la convocatòria hi constava, al preu de la matrícula, 1.123.63€ en lloc de 1.123.65 €, que és el que hauria d’haver constat d’acord amb l’article […] Els serveis de l’Institut resten a la vostra disposició per a qualsevol aclariment." No estaria de més fer contar a l’administració de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya la despesa en temps, en paper i en correu postal que ha suposat la reclamació d’aquests 2 cèntims d’euro a l’Ajuntament de Figueres. No estaria de més, tampoc, pensant en el futur, incorporar en els crèdits formatius dels servidors públics una nova asssignatura destinada a exercitar… el sentit comú. Mentrestant, lògicament, he ordenat reparar el deute ràpidament! No voldria que el Govern de Catalunya tingués problemes de tresoreria per incompliments fiscals de la meva ciutat.