Bloc

dilluns, 18 maig 2009

És l’hora d’apostar fort per l’especialització de la línia convencional ferroviària

L’observatori hispano-francès de trànsit als Pirineus acaba de publicar dades referides al fluxe de mercaderies al seu pas pels Pirineus en comparació als moviments que es produeixen a través dels Alps. Malgrat que en ambdós casos el nombre de milions de tones  transportades és similar (oscil·la anualment a l’entorn dels 200 milions) sorprèn que mentre que en el cas dels fluxes transalpins el 27% del seu volum es fa a través de ferrocarril, en el cas transpirinenc només s’aconsegueix que un 2% de les mercaderies siguin transportades en tren. Per raons econòmiques i ambientals, es fa absolutament imprescindible que les administracions competents, Ministerio i Generalitat apostin d’una vegada pel transport ferroviari de les mercaderies. La instal·lació del tercer rail en el tram de la demarcació de Girona és una bona notícia però del tot insuficient si no es complementa, amb determinació, amb la potenciació de la línia convencional, entre El Far-Vilamalla i Port-bou / Cerbère a llevant de la ciutat de Figueres.

Cal tendir cap a l’especialització de les línies ferroviàries. La discutida i negligentment gestionada implantació de l’AVE a Catalunya hauria de suposar la definitiva discriminació del trànsit de viatgers respecte del trànsit de les mercaderies. De moment, res fa pensar que a curt termini aquest model realment eficient i sostenible estigui a l’horitzó de la realitat més immediata.