Bloc

dimecres, 16 juliol 2008

El valor simbòlic de la reurbanització de la carretera de Roses!

El Govern de la ciutat ha aprovat el que sense cap mena de dubte serà el projecte de reurbanització més important del mandat: la reconversió de la que tothom coneix com a la carretera de Roses en una veritable avinguda! Més de 5 milions i mig d’euros de pressupost, dels quals únicament un 27% serà repercutit en forma de contribucions especials als veïns.

El projecte agafa un valor simbòlic perquè incorpora els nous estàndars de la ciutat de qualitat que estic decidit a impulsar:  en carrers amb dimensions que ho resisteixin, voreres mínimes de cinc metres, que vol dir prioritat al vianant per damunt dels cotxes; presència dels arbres i les flors a l’espai públic; serveis de qualitat, amb contenidors i línies elèctriques soterrats, bancs, faroles i papereres de qualitat. Finalment, si es pot, incorporació dels carrils bicis.

Un projecte de tanta ambició inevitablement ha aixecat crítiques! Als qui ens demanen més diàleg sens dubte els atendrem novament, ara, i sempre que calgui. En canvi, als partidaris de deixar el projecte al calaix només els puc dir una cosa: la ciutat porta massa anys deixant projectes importants al calaix i aquest alcalde no ha vingut a preocupar-se pel seu desgast polític sinó a transformar i modernitzar la ciutat! Estic disposat a fer-ho amb diàleg i complicitat dels veins, deixant molt clar però que per aquest Govern, per a tota la gent que desitja la modernització i transformació de la ciutat, aquests és un projecte de gran transcendència i per tant, de gran valor simbòlic!