Bloc

dimecres, 19 març 2008

El futur del tren a la ciutat

Aquestes darreres setmanes, diversos col·lectius i entitats ciutadanes han reprès un seguit d’accions reclamant que la ciutat mantingui la seva estació al centre. Algunes formacions polítiques i organismes de l’administració s’han molestat amb les meves paraules valorant positivament la mobilització i confirmant el que de fet és una evidència: que fins que l’alcalde no signi els convenis urbanístic i de col·laboració pertinents res no està tancat, encara que lògicament algunes decisions certament són irreversibles. És sabut que en la meva opinió, el municipi va cometre un error històric al plantejar un model de creixement urbà orientat a ponent i no a llevant, on de forma natural es produeix la vida econòmica i conseqüentment la major part de la mobilitat. També és una evidència que, a curt termini, la concentració ferroviària a ponent suposa un sacrifici per a la gent de Figueres, que veu perdre la centralitat de l’estació històrica.  Lamentablement, però, el traçat del TGV és el que és i per tant qualsevol revisió del model ferroviari plantejat fins ara ha de tenir clares algunes premises: en primer lloc, que Figueres aspira a tenir una estació de TGV i que aquesta és una decisió estratègica que no es pot posar en risc. Si el Ministeri de Foment vincula inexorablement l’existència d’una estació de TGV per a Figueres a la unificació de les dues estacions, em temo que caldrà donar el tema per tancat i posar-se a treballar per tal de minimitzar l’impacte ambiental de la nova infraestructura, garantir la seva correcta connectivitat amb la ciutat i la comarca i, especialment, posar en valor per a usos ciutadans, els terrens que s’alliberin com a conseqüència de l’eliminació de les vies actuals. Amb aquesta cautela, però, penso que hem de ser capaços d’afrontar una reflexió serena i objectiva valorant fins a quin punt, si ens atenem a les expectatives de creixement inevitables de la ciutat, que en quinze o vint anys pot arribar a superar perfectament els 60.000 habitants, Figueres pot dotar-se de dues estacions, una per usos de rodalies i l’altra per a usos regionals i llargs recorreguts.