Facebook

dimecres, 1 juny 2016

Després de la reincorporació del Govern Balear, cal avançar amb el País Valencià i l’Aragó perquè també formin part de l’Institut Ramon Llull. Seguim! http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/cultura/notapremsavw/293293/ca/santi-vila-despres-reincorporacio-balears-cal-avancar-amb-pais-valencia-i-larago-perque-tambe-puguin-formar-part-linstitut-ramon-llull.do