Bloc

divendres, 27 maig 2011

De la indignació a l’acció propositiva!

Visc amb complicitat el malestar i la indignació de milers de ciutadans concentrats a places i carrers d’arreu del país durant els darrers dies. És veritat: les coses no van bé. Massa atur, massa desequilibris en el repartiment de la riquesa, partitocràcia i mediocritat de molts polítics, desafecció política de la ciutadania, pèrdua de valors en general. En hores de tensió i manifestacions, però, és important de recordar que la nostra societat és la societat més lliure, més democràtica i més justa de la història de la civilització. Ningú com les democràcies occidentals ha sabut trobar un equilibri tan just entre llibertats individuals i projecte col·lectiu. Res com l’economia de mercat ha sabut generar tanta riquesa i extendre-la tan significativament. A banda d’aquests aspectes substantius, però, penso que encara hi ha una altra virtud essencial que hem de saber recordar en aquests moments: la capacitat del nostre sistema polític de reformar-se i evolucionar contínuament. Per això, penso que és l’hora de passar de la indignació a l’acció propositiva, positiva i reformista! Perquè els reformistes eficaços sovint són els més grans revolucionaris!