Bloc

dissabte, 27 març 2010

Davant l’ús pervers de les xarxes de relació social a internet

Aquests dies la ciutat viu commocionada per la detenció d’un mestre acusat d’incitar nens a practicar sexe per internet, un fet absolutament reprobable, que ha de ser castigat amb duresa i exemplaritat. És important, però, que els ànims se serenin i que no s’alimenti ni l’exageració ni especulacions difamatòries ni cap a la institució educativa de La Salle ni cap al seu equip de mestres i germans. La Salle és a Figueres una escola centenària, amb un projecte educatiu solvent i modern, que cada any ajuda decisivament i amb encert a l’educació de centenars de joves de la ciutat i de la comarca. Cal que la reprovació sense matisos dels fets denunciats sigui compatible amb el manteniment de la confiança en l’escola, en bé de la pròpia institució i, més important encara, en bé dels nois i nois que hi reben educació. El que ha passat aquests darrers dies en aquesta escola de Figueres, pot passar a qualsevol escola, de qualsevol ciutat del món. Sovint oblidem que el bé i el mal formen part consubstancial de la condició humana i que, per tant, cal estar sempre alerta.

Els fets succeïts també haurien de convidar els pares i mares d’arreu del país a recordar que l’avenç tecnològic que suposa internet i les noves xarxes de relació social necessiten del seu guiatge moral, perquè com és sabut internet democratza l’accés a tot tipus d’estímuls i continguts, bons i dolents. I és missió dels adults guiar els adolescents en el camí de la descoberta del que és correcte i del que no ho és. Si no ho fem, deixem justament als qui més estimem en  mans (i amb total indefensió) dels qui pretendran abusar-ne per motivacions econòmiques, ideològiques o, com ha estat el cas, sexuals.