Bloc

dijous, 18 març 2010

Compromís per a la supressió de l’impost de successions

Avui al vespre tancaré a Girona un acte de compromís per a la supressió de l’impost de successions i donacions a Catalunya. El debat polític generat a l’entorn d’aquest impost ha estat un dels més ideologitzats i carregats de prejudicis de tota la legislatura. Afirmar que, tal i com passa a data d’avui, després de la darrera reforma parcial de l’impost, un jove que hereta del seu pare difunt un pis valorat en 300.000€ és just que en pagui més de 24.530 € em sembla grotesc (i més si tenim en compte que a Madrid en pagaria 536€). Justificar-ho, a més, en nom que és un impost que només afecta als rics, és còmic!

El sistema tributari espanyol és massa gravós per a les classes mitges i classes mitges/altes. Comença a ser imprescindible plantejar seriosament reformes estructurals econòmiques, fiscals i laborals. Mentrestant, l’endeutament  i el dèficit no fan sinó créixer.