Bloc

dimecres, 11 juliol 2007

Canvis d’orientació…

Després d’aquests primers dies de presa de contacte amb la realitat municipal a Figueres, el nou govern que presideixo té clara la necessitat de desmarcar-se d’alguna de les iniciatives endegades per l’anterior govern i plantejar nous criteris a l’hora de orientar-ne la seva concreció definitiva. Avanço alguns dels principals canvis d’orientació: en primer lloc, el govern de la ciutat plantejarà d’acord amb el Departament de Política Territorial la necessitat de donar una nova solució al desdoblament de la C-260 al seu pas per Vilatenim, a partir de dos criteris: 1. Inviabilitat d’una solució seguint el traçat actual, atesa la dificultat de concreció i nombroses afectacions, així com pel desig de consolidar aquest tram com a vial urbà. 2. Inviabilitat d’una solució que posi en risc la potenciació de l’àrea del Manol com a espai verd lúdic per a ús ciutadà. Segonament, encara quant a les infrastructures, exigència de vincular la concreció definitiva de la variant ferroviària sud fins l’estació de Ponent, a la supressió de les vies de tren del centre de la ciutat i la concreció d’un nou traçat ferroviari per a mercaderies, a llevant, capaç d’unir el CIM El Far Vilamalla, amb la frontera francesa, dotant-lo d’un baixador per a viatgers a l’alçada de Vilatenim. En tercer lloc,  abandó de la proposta d’ubicació de l’Escola Oficial d’Idiomes a l’edifici dels antics Jutjats. Aquesta escola mereix un edifici construit expressament per a la seva funció, en una ubicació que el faci accessible per al conjunt de figuerencs i usuaris de la resta de la comarca. El govern també es desmarca i desestima la proposta d’ubicació del futur arxiu al barri de la Creu de la Mà.  Encara en matèria d’equipaments culturals, el govern també ha decidit reorientar el projecte per a l’espai Caputxins, dirigit a esdevenir un Auditori i Centre formatiu vinculat a la música.  Finalment, el govern es desmarca definitivament del Projecte de Palau Firal plantejat durant el passat mandat.  Continuarà.