Facebook

dimarts, 1 octubre 2013

Avui anunciem una homogeneïtzació del model de peatges a Catalunya amb l’assoliment de nous descomptes a la C32, tant al Garraf com al Maresme, la C33, i la introducció d’un cànon a les concessionàries per finançar polítiques de transport públic