Arxiu de mesabril, 2012


Si Antígona aixequés el cap..

diumenge, 1 abril 2012

La setmana que queda enrere ha protagonitzat una nova violentació dels drets més fonamentals en nom de les raons d’Estat. Així, els oprobis als morts a les localitats francesa de Tolosa i austríaca de Leongin, a propòsit de les reticiències de les autoritats franceses a permetre l’enterrament del jove Merah al seu cementiri municipal i de la retirada de les làpides dels pares de Hitler perquè s’havien convertit en santuari nazi, respectivament, confirmen que malgrat el pas dels segles la vella i liberal i humanista Europa no s’allibera de l’antiga tensió entre el que és just i el que és legal, entre la consciència i la raó d’Estat. En els temps dels grecs, ho va patir Antígona quan el rei de Tebas intentà prohibir els funerals de Polinices, com a càstig per haver-se aixecat en rebel·lió contra la ciutat. Fa dos mil cinc-cents anys, Antígona defensà el dret a honorar el seu germà difunt en nom de les lleis no escrites i immutables dels Déus. Avui, els pares de Merah i (si haguessin existit) els descendents de la família Hitler han quedat en la més absoluta indefensió. I no és excusa afirmar que els difunts eren terribles o apel·lar a motius d’ordre públic. Perquè amb les coses sagrades, amb els drets fonamentals ni els governs poden jugar-hi.