Bloc

dijous, 8 maig 2008

Adolescents i joves amb una precària salut afectiva, sexual i reproductiva

En el marc de la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament de Catalunya, aquesta setmana l’Hble. Consellera Marina Geli ha facilitat algunes dades respecte la salut dels joves, que considero preocupants: així, respecte del 2002, a Catalunya la taxa d’embarassos de noies entre 14 i 17 anys ha augmentat de 9,0/1000 a 11,6/1000; en termes similars ho ha fet la taxa d’interrupció voluntària d’embarassos. En aquest context, les relacions sexuals amb penetració entre adolescents d’entre 14 i 16 anys s’ha incrementat en vuit punts. Penso que just ara que s’acompleixen 40 anys de la “revolució del 68” potser seria hora de repensar l’encert de la desvinculació tan nítida entre sexe i afecte, o la  banalització tan promocionada de la vida sexual entre els joves al marge de la maduresa des de la que s’exerceix.