“empordanès, català i
ciutadà del món”

“com Erasme, sempre crític
però finalment fidel”

“estic en política fonamentalment
perquè m’estimo la gent”

“empordanès, català i
ciutadà del món”

“Un espai lliure per a gent sense
dogmes ni (massa) prejudicis”

“com Erasme, sempre crític
però finalment fidel”